Alt Gramstad.jpg
Alt Gramstad.jpg
Department of Health and Care Sciences astrid.gramstad@uit.no 77660621 Tromsø MH2 L.11.348

Astrid Gramstad


Worktitle

Job description

Fagansvarlig og førsteamanuensis ved Master i helsefaglig utviklingsarbeid


 • Bonsaksen, Tore; Magne, Trine A; Stigen, Linda; Gramstad, Astrid; Åsli, Lene Angel; Mørk, Gry; Johnson, Susanne Grødem; Carstensen, Tove. Associations between occupational therapy students’ academic performance and their study approaches and perceptions of the learning environment. BMC Medical Education 2021; Volum 21. ISSN 1472-6920.s doi: 10.1186/s12909-021-02940-0.
 • DaLomba, Elaina; Gramstad, Astrid; Johnson, Susanne Grødem; Carstensen, Tove; Stigen, Linda; Mørk, Gry; Magne, Trine A; Bonsaksen, Tore. Predictors of students’ participation in a learning environment survey with annual follow-ups. PLOS ONE 2021; Volum 16 (6). ISSN 1932-6203.s e0253773 - .s doi: 10.1371/journal.pone.0253773.
 • Maass, Ruca Elisa Katrin; Bonsaksen, Tore; Gramstad, Astrid; Sveen, Unni; Stigen, Linda; Arntzen, Cathrine; Horghagen, Sissel. Factors associated with the establishment of new occupational therapist positions in Norwegian municipalities after the Coordination reform. Health Services Insights (HSI Journal) 2021; Volum 14. ISSN 1178-6329.s 1 - 8.s doi: 10.1177/1178632921994908.
 • Thygesen, Hilde; Gramstad, Astrid; Åsli, Lene Angel; Stigen, Linda; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Bonsaksen, Tore. Associations between learning environment factors and student satisfaction among occupational therapy students. Irish Journal of Occupational Therapy (IJOT) 2020; Volum 48 (2). ISSN 0791-8437.s 91 - 100.s doi: 10.1108/IJOT-10-2019-0015.
 • Thordardottir, Björg; Stigen, Linda; Magne, Trine A; Johnson, Susanne Grødem; Gramstad, Astrid; Gran, Adrian Wetlesen; Åsli, Lene Angel; Mørk, Gry; Bonsaksen, Tore. Student perceptions of the learning environment in Norwegian occupational therapy education programs. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2020. ISSN 1103-8128.s doi: 10.1080/11038128.2020.1831058.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Mørk, Gry; Åsli, Lene Angel; Gramstad, Astrid; Stigen, Linda; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Johnson, Susanne Grødem; Brown, Ted; Lim, Hua Beng; Fong, Kenneth; Bonsaksen, Tore. Student characteristics associated with dominant approaches to studying: Comparing a national and an international sample. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2020. ISSN 1103-8128.s doi: 10.1080/11038128.2020.1831056.
 • DaLomba, Elaina; Stigen, Linda; Johnson, Susanne Grødem; Mørk, Gry; Gramstad, Astrid; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Åsli, Lene Angell; Bonsaksen, Tore. Psychometric properties and associations between subscales of a study approach measure. Nursing and Health Sciences 2020. ISSN 1441-0745.s doi: 10.1111/nhs.12750.
 • Gramstad, Astrid; Åsli, Lene Angel; Johnson, Susanne Grødem; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Mørk, Gry; Stigen, Linda; Bonsaksen, Tore. Approaches to Studying: A Cross-Sectional Comparison of Occupational Therapy Students in Six Education Programs in Norway. The Open Journal of Occupational Therapy 2020; Volum 8 (2). ISSN 2168-6408.s doi: 10.15453/2168-6408.1683.
 • Mørk, Gry; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Stigen, Linda; Åsli, Lene Angel; Gramstad, Astrid; Johnson, Susanne Grødem; Bonsaksen, Tore. Associations between learning environment variables and students’ approaches to studying: a cross-sectional study. BMC Medical Education 2020; Volum 20 (120). ISSN 1472-6920.s 1 - 8.s doi: 10.1186/s12909-020-02033-4.
 • Bonsaksen, Tore; Gramstad, Astrid; Mørk, Gry; Johnson, Susanne Grødem. Perceptions of assessment in Norwegian occupational therapy students. Journal of Occupational Therapy Education 2019; Volum 3 (3). ISSN 2573-1378.s 1 - 13.s doi: 10.26681/jote.2019.030302.
 • Gramstad, Astrid; Nilsen, Ragnhild. Prioriterte områder for forskning blant kommuneergoterapeuter i Norge. (fulltekst) Ergoterapeuten 2017; Volum 60 (3). ISSN 0800-3475.s 36 - 45.
 • Gramstad, Astrid; Nilsen, Ragnhild. "Vi blir ikke brukt godt nok". Kommuneergoterapeuters erfaringer med utfordringer i arbeid med brukere og andre faggrupper. Ergoterapeuten 2016; Volum 59 (4). ISSN 0800-3475.s 30 - 39.
 • Gramstad, Astrid. Occupational therapy research on technology in Scandinavia. A research proposal.. Studies in Health Technology and Informatics 2015; Volum 217. ISSN 0926-9630.s 969 - 973.s doi: 10.3233/978-1-61499-566-1-969.
 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Deciding to apply for, receiving and starting to use assistive technology devices - an enigmatic journey: - A qualitative study of the experiences of older individuals. Studies in Health Technology and Informatics 2015; Volum 217. ISSN 0926-9630.s 567 - 572.s doi: 10.3233/978-1-61499-566-1-567.
 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Jentoft, Rita. Innledning. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8.s 13 - 17.
 • Gramstad, Astrid. Meiningsomgrep i helsetenestene. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8.s 153 - 167.s doi: 10.33673/ooa20193/9.
 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Exploring the meaning of a new assistive technology device for older individuals. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2014; Volum 9 (6). ISSN 1748-3107.s 493 - 498.s doi: 10.3109/17483107.2014.921249.
 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Older individuals’ experiences during the assistive technology device service delivery process. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2014; Volum 21 (4). ISSN 1103-8128.s 305 - 312.s doi: 10.3109/11038128.2013.877070.
 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. "Do I need it? Do I really need it?" Elderly peoples experience of unmet assistive technology device needs. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2012; Volum 8 (4). ISSN 1748-3107.s 1 - 7.s doi: 10.3109/17483107.2012.699993.
 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Jentoft, Rita. Ergoterapi- mangfold og muligheter. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8.s 104 - 115.
 • Stigen, Linda; Arntzen, Cathrine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Gramstad, Astrid; Bonsaksen, Tore. Kjennetegn, styrker og utfordringer ved norske kommuneergoterapeuters praksis. Ergoterapeuten 2021; Volum 64 (2). ISSN 0800-3475.s 28 - 37.
 • Gramstad, Astrid; Åsli, Lene Angel; Johnson, Susanne Grødem; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Mørk, Gry; Stigen, Linda; Bonsaksen, Tore. Do approaches to studying differ between students at different educational programs?. 2nd Cotec-Enothe congress 2021 2021-09-15 - 2021-09-18 2021.
 • Thordardottir, Björg; Stigen, Linda; Magne, Trine A; Johnson, Susanne Grødem; Gramstad, Astrid; Gran, Adrian W.; Åsli, Lene Angel; Mørk, Gry; Bonsaksen, Tore. Student perceptions of the learning environment in Norwegian Occupational therapy education programs. 2.COTEC-ENOTHE Congress 2021 2021-09-15 - 2021.
 • DaLomba, Elaina; Gramstad, Astrid; Johnson, Susanne Grødem; Carstensen, Tove; Stigen, Linda; Mørk, Gry; Magne, Trine A; Bonsaksen, Tore. Replication Data for: Predictors of students’ participation in a learning environment survey with annual follow-ups. (data) 2021.
 • Krasna, Anna; Gramstad, Astrid. What are the potentials of group occupations for adult asylum seekers?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020; Volum 17 (4). ISSN 1503-6707.s 252 - 265.s doi: 10.18261/issn.1504-3010-2020-04-05.
 • Røssvoll, Toril Beate; Gramstad, Astrid; Nymo, Astrid Vekve. Rita Jentoft - Dynamisk dosent. Ergoterapeuten 2020 (2). ISSN 0800-3475.s 52 - 53.
 • Johnsen, Simen; Gramstad, Astrid. "Hvilke områder kan jeg trumfe på?" Utvikling av faglig identitet hos ergoterapistudenter. Ergoterapeuten 2020. ISSN 0800-3475.
 • Gramstad, Astrid; Torgersen, Tone Magna; Eidesen, Annette; Olaussen, Sigrid Beate; Tørres, Grete. Formidler du elektriske rullestoler eller scootere? Hvilke dilemmaer opplever du?. Ergoterapeuten 2019 (6). ISSN 0800-3475.
 • Gramstad, Astrid. Læringsnettverk for implementering av hverdagsmestring i kommunale tjenester. Samarbeidsmøte Sof nord og USHT Troms 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.
 • Grønmo, Kristine Gaup; Gramstad, Astrid. Hvordan etablere læringsnettverk og innholdet i dette. Hva skal dere jobbe videre med dere i mellom i læringsnettverket og veien videre?. Fagseminar Ressursgruppe samisk pasient 2019-11-05 - 2019-11-06 2019.
 • Gramstad, Astrid. Læringsnettverk for implementering av kvardagsmestring i heimetenestene. Kva kan vere viktig for å lukkast med endringar i praksis?. Fagseminar Ressursgruppe samisk pasient 2019-11-05 - 2019-11-06 2019.
 • Dalen, Sissel Rødland; Gramstad, Astrid. Omsorgsbiblioteket. Senter for omsorgsforskning verksted 2019-11-04 - 2019-11-05 2019.
 • Røssvoll, Toril Beate; Gramstad, Astrid. Cathrine Arntzen - Pionér og professor. Ergoterapeuten 2019; Volum 5. ISSN 0800-3475.s 58 - 59.
 • Bonsaksen, Tore; Gramstad, Astrid; Mørk, Gry; Johnson, Susanne Grødem; Magne, Trine A. Perceptions of assessment in Norwegian occupational therapy students. 25th ENOTHE 2019 2019-10-17 - 2019-10-19 2019.
 • Asbjørnslett, Mona; Bull, Helen; Mørk, Gry; Gramstad, Astrid; Carstensen, Tove; Bonsaksen, Tore. New modules - new shocks. Experiences and perspectives of Learning.. ENOTHE 25th Annual Meeting 2019-10-17 - 2019-10-19 2019.
 • Gramstad, Astrid. Personsentrert hjelpemiddelformidling. Fag til lunsj 2019-10-23 - 2019-10-23 2019.
 • Gramstad, Astrid; Olaussen, Sigrid Beate; Torgersen, Tone Magna; Tørres, Grete; Eidesen, Annette. Er det Ok å gi gaver til brukere?. Ergoterapeuten 2019 (3). ISSN 0800-3475.
 • Sangvik, Morten; Gramstad, Astrid. Ny redaktør i omsorgsbiblioteket. (fulltekst) 2018.
 • Simonsen, Bente Agnes Steinholt; Larsen, Toril Agnete; Gramstad, Astrid; Blix, Bodil Hansen. Kom til Tromsø for å ta mastergrad!. (fulltekst) Senter for omsorgsforskning.no 2018.
 • Simonsen, Bente Agnes Steinholt; Larsen, Toril Agnete; Gramstad, Astrid; Blix, Bodil Hansen. Til Tromsø for å bli ergoterapeut med mastergrad. (fulltekst) Ergoterapeuten 2018. ISSN 0800-3475.
 • Gramstad, Astrid; Blix, Bodil Hansen. Fagleg symposium for Professor emerita Torunn Hamran. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2018 (1).s 6 - 7.
 • Gramstad, Astrid. Etiske utfordringar ved bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologiens ABC 2018-03-06 - 2018-03-06 2018.
 • Gramstad, Astrid. Etiske utfordringar ved bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologiens ABC 2018-02-20 - 2018-02-20 2018.
 • Gramstad, Astrid. Etiske utfordringar ved bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologiens ABC 2018-02-13 - 2018-02-13 2018.
 • Gramstad, Astrid; Thyness, Else Merete. Ekspertutvalget ønsker seg flere ergoterapeuter. (fulltekst) 2017.
 • Gramstad, Astrid; Blix, Bodil Hansen. "Var det den leidi eg skulde?" Autoetnografiske refleksjoner over PhD-veiledning og PhD-studier. Symposium for Torunn Hamran 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.
 • Mathisen, Vår; Gramstad, Astrid; Arntzen, Cathrine; Høyem, Audhild. Brukermedvirkning i et tidsvindu. Fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.
 • Skyer, Tove Holst; Tuntland, Hanne; Gramstad, Astrid; Linge, Oddrun Anita; Sand, Sylvi. Sofadebatt: Hvilken betydning har hverdagsrehabilitering (for samfunnet, politikere, fagpolitisk, brukere, ansatte)?. Fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.
 • Gramstad, Astrid; Nilsen, Ragnhild. Kommuneergoterapi - kva bør det forskas på?. Fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.
 • Gramstad, Astrid; Nilsen, Ragnhild. Utfordringar i samarbeid - ei delphistudie blant kommuneergoterapeutar. Fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.
 • Gramstad, Astrid. Skrivekurs for USHT i Nord-Noreg: evaluering og oppfølging. Regional nettverkssamling for USHT i Nord-Norge 2017-09-27 - 2017-09-28 2017.
 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Kristensen, Hanne Kaae. Aktivitet i et hverdagslivsperspektiv. Munksgaard Forlag 2017 ISBN 9788762816879.
 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Kristensen, Hanne Kaae. Aktivitet i et hverdagsperspektiv. Munksgaard Forlag 2017 ISBN 978-87-628-1649-7.s 171 - 192.
 • Gramstad, Astrid. Ei meir effektiv og framtidsretta hjelpemiddelformidling vil bidra til auka deltaking og meistring. (fulltekst) Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2017 (2).
 • Gramstad, Astrid. Hjelpemiddelpolitikk no og i framtida. Fagpolitisk konferanse Ergoterapeutene Nord 2017-05-23 - 2017-05-23 2017.
 • Gramstad, Astrid. We need more qualitative research on assistive technology use. 13th international congress of qualitative inquiry 2017-05-17 - 2017-05-20 2017.
 • Gramstad, Astrid. Community occupational therapists in Norway - what challenges do they experience when cooperating with clients and other professional groups?. 13th international congress of qualitative inquiry 2017-05-17 - 2017-05-20 2017.
 • Gramstad, Astrid. Eldre sine erfaringar med velferdsteknologiske hjelpemiddel. Eldrerådskonferanse 2017-04-20 - 2017-04-21 2017.
 • Gramstad, Astrid. Utfordringar i samarbeid - Kommuneergoterapeutar sine erfaringar. Mellom oss sagt - Samhandling i helse- og omsorgstjenesten 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.
 • Gramstad, Astrid. Velferdsteknologi. Masterstudie i aldring og eldreomsorg 2017-03-06 - 2017-03-06 2017.
 • Gramstad, Astrid. For lite forsking på tekniske hjelpemiddel kostar oss dyrt. (fulltekst) 2017.
 • Gramstad, Astrid. Me veit for lite om noko som kostar oss over 5 milliardar i året. (fulltekst) Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.
 • Gramstad, Astrid. Kvardagsrehabilitering - behov for forsking med eit kritisk perspektiv. Forskertenketank om hverdagsrehabilitering 2017-02-02 - 2017-02-03 2017.
 • Gramstad, Astrid. Omsorg i velferdsteknologien si tid. Kommunal rapport 2016. ISSN 0801-6410.
 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Mathisen, Vår; Høyem, Audhild. Ergoterapiforskning ved UiT, Norges arktiske universitet- Strategi for etablering av et sterkt fag- og forskningsmiljø i nord.. Ergoterapeuten 2016; Volum 59 (6). ISSN 0800-3475.s 50 - 51.
 • Gramstad, Astrid. Oppfølging av tekniske hjelpemiddel til heimebuande eldre. Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 2016-10-26 - 2016-10-27 2016.
 • Gramstad, Astrid. Kvardagsrehabilitering. Regional nettverkssamling USHT 2016-05-11 - 2016-05-12 2016.
 • Gramstad, Astrid; Horghagen, Sissel. Forsker i farten. Kvardagsliv og hjelpemiddel i kommunehelsetenestene. Ergoterapeuten 2016; Volum 59 (2). ISSN 0800-3475.s 50 - 51.
 • Gramstad, Astrid. Omsorg i velferdsteknologien si tid. Blogginnlegg på UiT Helseblogg. (fulltekst) 2016.
 • Gramstad, Astrid. Ergoterapifagleg hjelpemiddelformidling. Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse 2016-04-08 - 2016-04-08 2016.
 • Gramstad, Astrid. Å få og å ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel - ei gåtefull reise. Avslutningsmarkering for Norsk ergoterapeutforbunds fylkesavdeling Troms 2015-03-06 - 2015-03-06 2015.
 • Gramstad, Astrid. Ergoterapifagleg hjelpemiddelformidling. Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse 2015-03-18 - 2015-03-18 2015.
 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Jentoft, Rita. Ergoterapeutens rolle i samfunnet. (fulltekst) 2015.
 • Gramstad, Astrid. Hjelpemidler gir mulighet for frihet. 2015.
 • Gramstad, Astrid. Å bruke tekniske hjelpemidler. Aldring i Norge. Lengre liv, nye mønstre. Den VI norske kongress i aldersforskning 2015-12-03 - 2015-12-04 2015.
 • Gramstad, Astrid. Å få og ta i bruk et teknisk hjelpemiddel - en gåtefull reise. Bolig og Velferdsteknologi 2015-11-24 - 2015-11-25 2015.
 • Gramstad, Astrid. Occupational therapy research on technology in Scandinavia. Preliminary results. AAATE 2015 2015-09-09 - 2015-09-12 2015.
 • Gramstad, Astrid; Storli, Sissel Lisa; Hamran, Torunn. Deciding to apply for, receiving and starting to use assistive technology devices - an enigmatic journey. A qualitative study of the experiences of older individuals. AAATE 2015 2015-09-09 - 2015-09-12 2015.
 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Mathisen, Vår. Framtidig forskning i Nord. Jubileumskonferanse ergoterapeututdanningen i Tromsø 25 år 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.
 • Gramstad, Astrid. Eldre sine erfaringar med å ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel. Fagmøte 2015-04-08 - 2015-04-08 2015.
 • Gramstad, Astrid. Innføring av velferdsteknologi i kommunehelsetjenestene. Senterseminar for de fem sentrene for omsorgsforsknin 2015-03-10 - 2015-03-12 2015.
 • Gramstad, Astrid; Jensen, Thomas Clemens; Lauritzen, Camilla; Sørensen, Karen Kristine; Pedersen, Ellen Birgitte. Workshop i casebasert læring, ved IFA, RKBU, Medisinutdanninga og ergoterapeututdanninga ved UiT. Utdanningskonferanse ved Helsefak 2014-04-03 - 2014.
 • Gramstad, Astrid. Astrid Gramstad disputerer for doktorgrad. (fulltekst) 2014.
 • Gramstad, Astrid. Vi gratulerer ergoterapeut Astrid Gramstad med doktorgraden i helsevitenskap. 2014.
 • Gramstad, Astrid; Hamran, Torunn; Storli, Sissel Lisa. Å få og å ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel - ei gåtefull reise. Ei kvalitativ undersøking av heimebuande eldre sine erfaringar. 2014 ISBN 978-82-7589-440-1.
 • Gramstad, Astrid. Lang og gåtefull ferd mot tekniske hjelpemidler. 2014.
 • Gramstad, Astrid. Tek doktorgrad. 2014.
 • Gramstad, Astrid. How do home dwelling elderly experience the assistive technology device provision process?. 16th international congress of the world federation of occupational therapists 2014-06-18 - 2014-06-21 2014.
 • Gramstad, Astrid. Implementing assistive technology devices in the homes of elderly individuals - some pitfalls and possibilities. NordRoad work seminar 2013-11-06 - 2013-11-08 2013.
 • Gramstad, Astrid; Klaudiussen, May-Britt. Ny fagplan ved ergoterapeututdanninga i Tromsø følgjer eit livsløpsperspektiv. Ergoterapeuten 2013; Volum 56 (6). ISSN 0800-3475.s 88 - 89.
 • Gramstad, Astrid. Erfaringar til heimebuande eldre med å få og å ta i bruk tekniske hjelpemiddel. Senter for omsorgsforskning sin femårs markering 2013-11-13 - 2013-11-13 2013.
 • Gramstad, Astrid. Trengs det ergoterapeutar i hjelpemiddelformidling?. Feiring av 60 års jubileum, Ergoterapeutene og Ergoterapeututdanningen i Oslo og Akershus 2012-10-25 - 2012-10-25 2012.
 • Gramstad, Astrid. "Rullatoren står i boden". Bruk og ikkje-bruk av tekniske hjelpemiddel. Lunsjforedrag, forskningsdagene 2012-09-26 - 2012-09-26 2012.
 • Gramstad, Astrid. Elderly peoples experiences of getting and starting to use assistive technology. Advances in health care science research 2011-10-18 - 2011-10-19 2011.
 • Gramstad, Astrid. "Skal eg få meg ein rullator? Då blir eg sjåande ut som eg er hundre år!" Om å få og ta i bruk eit teknisk hjelpemiddel. Forskningskonferanse "Den mangfoldige kommunehelsetjenesten" 2011-03-30 - 2011-03-30 2011.
 • Gramstad, Astrid. Heimebesøk?. Ergoterapeuten 2010. ISSN 0800-3475.
 • Gramstad, Astrid. Korleis resonnerer kommuneergoterapeuten i kartleggingssituasjonen ved formidling av tekniske hjelpemiddel?. Norsk fagkongress i ergoterapi 2009-10-21 - 2009-10-23 2009.
 • Gramstad, Astrid. Heimebesøk! Kva kan "heim" bety for den heimebuande eldre?. Norsk fagkongress i ergoterapi 2009-10-21 - 2009-10-23 2009.
 • Jentoft, Rita Jannie; Gramstad, Astrid. Evidensbasert praksis; beste kliniske praksis?. (omtale) Ergoterapeuten 2008; Volum 51 (6). ISSN 0800-3475.s 22 - 26.
 • Gramstad, Astrid; Hamran, Torunn. Formidling av hjelpemiddel i kommunen. Korleis resonnerer ergoterapeuten i kartleggingsprosessen?. (omtale) 2007.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Kommunehelsetenester, eldres helse, velferdsteknologi, studentars læringsmiljø og tilnærmingar til læring

  Teaching

  Lenke til pedagogisk mappe: http://digitalmappe.uit.no/asg022/

  Fagansvarlig, Masterprogram i helsefaglig utviklingsarbeid

  Emneansvar HEL-3146: Hverdagsliv, brukermedvirkning og forløp og HEL-3162: Fagutvikling, kvalitet og nyskaping

  Er hovudveiledar for phd-stipendiat Morten Nikolaisen og biveileder for phd-stipendiat Anniken Bogstrand og phd-stipendiat Lina Forslund.

   
  MH2 L.11.348

  Click for bigger map