Toril Agnete Larsen


Worktitle

Job description

Tilknyttet Studieretning aldring og eldreomsorg, Mastergrad i helsefag. Stillingen innebærer undervisning og forskning. I tillegg har jeg funksjon som fagansvarlig for studieretningen.


 • Bjerkmo, Lena; Helgesen, Ann Karin; Larsen, Toril Agnete; Blix, Bodil H.. “Falling off the wagon”: older adults’ experiences of living with frailty in rural arctic communities. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2021; Volum 80 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 11.s doi: 10.1080/22423982.2021.1957569.
 • Larsen, Toril Agnete; Knudsen, Liv-Berit. Systemer for å avdekke smerte hos eldre personer i utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester :. Nordisk sygeplejeforskning 2013; Volum 3 (4). ISSN 1892-2678.s 287 - 299.
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2010; Volum 6 (2). ISSN 1504-3614.s 29 - 48.
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. Læring i sykehjem - i krysspress mellom pasient og fagutvikling. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-765-4.s 17 - .
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. Fjernt, men alikevel nært. Er det mulig å bruke videokonferanser til veiledning når avstanden til fagkompetansen er stor?. (omtale) Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2007; Volum 9 (nr 2). ISSN 1501-4754.s 11 - .
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. "Nød lærer naken kvinne å spinne" Videokonferanse og gruppe som læringsarena. 2002 ISBN 8273890473.
 • Simonsen, Bente Agnes Steinholt; Larsen, Toril Agnete; Gramstad, Astrid; Blix, Bodil Hansen. Til Tromsø for å bli ergoterapeut med mastergrad. (fulltekst) Ergoterapeuten 2018. ISSN 0800-3475.
 • Simonsen, Bente Agnes Steinholt; Larsen, Toril Agnete; Gramstad, Astrid; Blix, Bodil Hansen. Kom til Tromsø for å ta mastergrad!. (fulltekst) Senter for omsorgsforskning.no 2018.
 • Larsen, Toril Agnete. Instruktør og undervisning. Om pedagogiske prinsipper og tilnærmingsmåter.. Fagdag i prosjektet "Både i hode og sekk" 2017-01-11 - 2017-01-11 2017.
 • Larsen, Toril Agnete. Om delir. Fagdag i Prosjektet "Både i hode og sekk" 2017-10-12 - 2017-10-12 2017.
 • Larsen, Toril Agnete. Etiske refleksjoner - den eldre intensivpasienten. Temakveld for intensivsykepleiere UNN 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.
 • Larsen, Toril Agnete. Appell på Alzheimerdagen 21. september 2017. Demensdagene i Tromsø 2017-09-21 - 2017-09-21 2017.
 • Larsen, Toril Agnete; Bjerck, Kari. Historisk tilbakeblikk. 30-års jubileum for Jordmorutdanning og Aldring og eldreomsorg ved UiT Norges arktiske universitet 2017-08-31 - 2017-09-01 2017.
 • Larsen, Toril Agnete. Kartlegging og behandling av smerter. Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin: Med pasienten i sentrum 2015-03-09 - 2015-03-10 2015.
 • Larsen, Toril Agnete. Eldre og ernæring. Forskningsdagene 2015: Matlyst hele livet 2015-09-26 - 2015-09-26 2015.
 • Larsen, Toril Agnete. Resultater fra smerteprosjektet Smertevurdering hos eldre personer som mottar kommunale pleie – og omsorgstjenester. Nettverkssamling Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Norge 2014-06-05 - 2014-06-06 2014.
 • Larsen, Toril Agnete. Hva skjer med kroppen når vi eldes? Aldringens mangfold, sosiale aspekter. Fagdag for helsepersonell 2014-11-11 - 2014-11-11 2014.
 • Larsen, Toril Agnete. Systemer for å avdekke smerte hos eldre personer i utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Den 4. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 2014-10-22 - 2014-10-23 2014.
 • Larsen, Toril Agnete. Pårørende utfordringer. Kompetanseprogram "Prosjekt stimuli", Tromsø kommune 2014-03-11 - 2014-03-13 2014.
 • Støback, Anne-Margrethe; Larsen, Toril Agnete. Gjennomført kompetanseprogram - veien videre. Erfaringskonferanse "Prosjekt stimuli" Tromsø kommune 2014-09-11 - 2014-09-11 2014.
 • Larsen, Toril Agnete. Hvem er de pårørende?. Kompetanseprogram "Prosjekt stimuli", Tromsø kommune 2014-03-11 - 2014-03-13 2014.
 • Larsen, Toril Agnete. Hvilke krav har høgskolene og universitetene ved opptak til masterstudier? Erfaringer fra opptaksarbeid. Nasjonal nettverkssamling for videreutdanninger og mastergradsprogram innen aldring og eldreomsorg 2013-03-06 - 2013-03-07 2013.
 • Larsen, Toril Agnete. Smertevurdering hos pasienter i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Regional helse- og omsorgskonferanse med tema demens 2013-10-16 - 2013-10-17 2013.
 • Larsen, Toril Agnete. Det gode stell, et samspill mellom kropp og livserfaring. Den 16. norske landskonferansen i kreftsykepleie "Heftige dager med begeistring" 2013-09-19 - 2013-09-21 2013.
 • Larsen, Toril Agnete. Smertekartlegging i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Forskning knyttet til helse- og omsorgstjenestene i kommunene 2013-03-12 - 2013-03-12 2013.
 • Larsen, Toril Agnete. Dobbelt så mange blir rammet. 2012.
 • Larsen, Toril Agnete. Å være sykepleier i pleie- og omsorgstjenesten. Kurs for nyansatte sykepleiere i sykehjem og hjemmetjeneste 2012-10-31 - 2012.
 • Larsen, Toril Agnete; Knudsen, Liv-Berit. Smertevurdering hos eldre personer i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Den 3. nasjonale konferansen om omsorgsforskning. Et nordisk blikk på samhandling 2012-10-24 - 2012-10-25 2012.
 • Larsen, Toril Agnete; Knudsen, Liv-Berit. Smerte og smertevurdering hos pasienter i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Omsorg 2015 Høstkonferanse 2012-10-17 - 2012-10-18 2012.
 • Larsen, Toril Agnete; Knudsen, Liv-Berit. Smerte- og smertevurdering hos pasienter i sykehjem - en litteraturgjennomgang. Den fjerde norske kongressen i geriatri 2011-05-02 - 2011-05-03 2011.
 • Larsen, Toril Agnete. Stellet i sykepleien - i samspillet mellom kropp og livserfaring. 2009.
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete; Mobakken, Toril A. Frie midler - en modell som fremmer fagutvikling i sykehjem. Demens og alderspsykiatri 2009; Volum 13 (1).s 29 - 32.
 • Larsen, Toril Agnete. Kompetansebygging i helse- og sosialsektoren. Kommuneseminar Troms 2007-04-20 - 2007-04-20 2008.
 • Larsen, Toril Agnete. Stellet i sykepleien - i samspillet mellom kropp og livserfaring. Aktivitetsanalyse,- 2007-04-17 - 2007-04-17 2008.
 • Larsen, Toril Agnete. Kompetanse- og kompetansebygging. Fagseminar for helsesøstre 2007-10-26 - 2007-10-26 2008.
 • Larsen, Toril Agnete. Plikten til å dokumentere sitt arbeid. Dagskonferanse i dokumentasjon - Undervisningssykehjemmet Tromsø 2007-10-12 - 2007-10-12 2008.
 • Larsen, Toril Agnete. Er det nødvendig med geriatrisk kompetanse for å arbeide med gamle mennesker?. Pensjonistuniversitetet 2005-01-25 - 2005-01-25 2005.
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. Læring i handling. Sluttrapport fra et faglig utviklingsprosjekt ved fem sykehjem i Nord-Norge. 2005.
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. Frie midler - en modell som fremmer fagutvikling i sykehjemmet og bidrar til å heve geriatrisk kompetanse hos ansatte?. Norsk kongress i geriatri 2005-04-25 - 2005-04-26 2005.
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. Fjernt, men allikevel nært? Når atferd oppleves vanskelig, og avstanden til fagkompetansen er stor - er det mulig å ta i bruk IKT-løsninger i veiledning?. Norsk kongress i geriatri 2005-04-25 - 2005-04-26 2005.
 • Larsen, Toril Agnete. Undervisningssykehjem; et godt sted å være og å lære?. Faglig møte 2005-01-31 - 2005-01-31 2005.
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. Oppsummering og presentasjon av planer for varig etablering av Undervisningssykehjemmet i Tromsø. Avslutningskonferanse for det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet. 2004-01-29 - 2004-01-29 2004.
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. "Et godt sted å være og å lære". Sluttrapport fra Undervisningssykehjemsprosjektet i Tromsø/Nord. 2004 (Hefte).
 • Larsen, Toril Agnete. "Livets siste dager". Rapport fra et fagprosjekt ved Undervisningssykehjemmet i Tromsø. 2004 (hefte).
 • Larsen, Toril Agnete. Idegrunnlaget for Undervisningssykehjemmet (en slags empowerment). Idegrunnlaget for Undervisningssykehjemmet (en slags empowerment) 2004-04-22 - 2004-04-22 2004.
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. Erfaringer fra Undervisningssykehjemsprosjektet i Tromsø. Fag til markedspris. Konkurranseutsetting med Viten og Vilje? Fagpolitisk konferanse arrangert av Nors Sykepleierforbund og Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag 2004-05-06 - 2004-05-07 2004.
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. Fjernt - men allikevel nært? Gruppeveiledning med videokonferanse. 2003.
 • Larsen, Toril Agnete. Om sykehjemmets beboere, og deres behov for hjelp. Den femte nasjonale konferanse om eldre i Tromsø, 28. og 29. oktober 2002 2002-10-28 - 2002-10-29 2002.
 • Knudsen, Liv-Berit; Larsen, Toril Agnete. "Nød lærer naken kvinne å spinne". Eldreomsorgsprosjektet - videokonferanse og grupperom som læringsarena. 2001.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Ulike sider ved gamle menenskers liv og livsvilkår, eksempelvis smerter hos eldre og pårørendes situasjon. Kompetanseutvikling og læringsmuligheter for ansatte i pleie og omsorgstjenester.
  MH2 U.11.303

  Click for bigger map