Kuosa-Kirsti-Inkeri.jpg-Bredde-180px-
Photo: Bjørn-Kåre Iversen
Kuosa-Kirsti-Inkeri.jpg-Bredde-180px-
Department of Health and Care Sciences kirsti.i.kuosa@uit.no 77660473 41240014 Tromsø MH2 L.11.315

Kirsti Inkeri Kuosa


Worktitle

Job description


 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Elstad, Ingunn; Normann, Hans Ketil. Continuity and Change in Life Engagement Among People With Dementia. Journal of Holistic Nursing 2015; Volum 33 (3). ISSN 0898-0101.s 205 - 227.s doi: 10.1177/0898010114564684.
 • Kuosa, Kirsti Inkeri. The Embodied Self and Identity of Three Women Living with Multiple Sclerosis. (omtale) Hermes Text 2011 ISBN 978-82-997597-5-5.s 89 - 106.
 • Grongstad, Marta; Kuosa, Kirsti Inkeri. Praksisstudier i spesialisthelsetjenesten. Rapport fra arbeidsgruppe med mandat om å utvikle sykepleierstudentenes praksisstudier i UNN.. 2018.
 • Sollied, Sylvie Anna; Kuosa, Kirsti Inkeri; Holmegård, Marianne. InterSim- simuleringsøvelser i tverrprofesjonell samhandling i akuttmedisinske situasjoner for avgangsstudenter i sykepleie, medisin og radiografutdanning. Resultater etter fullskalagjennomføring, UiTNorges Arktiske universitet. Nasjonal nettverkssamling i simulering 2017-04-27 - 2017-04-28 2017.
 • Sollied, Sylvie Anna; Kuosa, Kirsti Inkeri; Holmegård, Marianne. InterSim- a presentation of organizational issues and the students and facilitators evaluation of the full - scale interprofessional training programme at UiT, the Faculty of health sciences, 2016. Nordic Interprofessional Network Conference Bergen 7th- 9th.June 2017 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.
 • Sollied, Sylvie Anna; Kuosa, Kirsti Inkeri; Holmegård, Marianne. Interprofesjonell samarbeidslæring i akuttmedisin. Pilot. Nettverkskonferanse og åpning av norsk nettverk for medisinsk simulering 2016-04-21 - 2016-04-21 2016.
 • Sollied, Sylvie Anna; Kuosa, Kirsti Inkeri; Holmegård, Marianne. Profesjonsidentitet i interprofesjonell samhandling i akuttmedisinske situasjoner, - læring og evaluering av nytt studieprogram. TPS- nettverkssamling 2016-06-06 - 2016-06-07 2016.
 • Kuosa, Kirsti Inkeri. Aktivitet i et livsløpsperspektiv hos eldre med helseproblemer. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2014 (1).
 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Change and Continuity in Life Stories about Advanced Dementia. Ninth International Congress of Qualitative Inquiry 2013-05-15 - 2013-05-18 2013.
 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Identity construction of an old Kven man suffering from dementia, a narrative analysis. Livsbärettelseforskning 2013-11-21 - 2013-11-22 2013.
 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. "Nå skal jeg fortelle deg hvem mora mi egentlig er." Livsfortellinger om personer med demens. Lørdagsuniversitetet 2013-10-05 - 2013-10-05 2013.
 • Kuosa, Kirsti Inkeri. The Significance of Narratives Told by Relatives about Engagement in Life of Persons with Advanced Dementia Disease. Livsberättelseforskning 2011-11-24 - 2011-11-25 2011.
 • Kuosa, Kirsti Inkeri. Embodied Self and Identity of Three Women Living with Multiple Sclerosis. XVII World Congress of Sociology 2010-07-11 - 2010-07-17 2010.
 • Kuosa, Kirsti Inkeri. Living a little different life: A Qualitative study of everyday life of three women living with Multiple Sclerosis Thematizing the Body, Embodied self and Identity of women Living with Multiple Sclerosis. In memory of Maurice Merleau-Ponty: Environment, Embodiment and Gender 2008-10-30 - 2008-10-31 2009.
 • Kuosa, Kirsti Inkeri. Thematizing the Body, Embodied Self and Identity of Women Living with Multiple Sclerosis. In memory of Maurice Merleau-Ponty: Environment, Embodiment and Gender 2008-10-30 - 2008-10-31 2008.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Eldreomsorg

  Gerontologi

  Fenomenologi

  Narrativer

  Kvener

  Teaching

  Sykepleie til eldre

  Demens

  Vitenskapsteori og kvalitative metoder

  Funksjonshemming og rehabilitering
  MH2 L.11.315

  Click for bigger map