Medlemer

Forskingsgruppa blir leidd av Sigrun Høgetveit Berg.

Sigrun Høgetveit Berg

Førsteamanuensis i eldre historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
Campus Tromsø


Grohse, Ian Peter

Førsteamanuensis i eldre historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
Campus Tromsø


Spangen, Marte

Førsteamanuensis i historisk arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
Campus Tromsø


Per Pippin Aspaas

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psychology and Law Library
Campus Tromsø


Rognald Heiseldal Bergesen

Department of Language and Culture
Campus Tromsø


Reidar Bertelsen

Professor emeritus i historisk arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi

Stefan Figenschow

Stipendiat i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
Campus Tromsø

BRELIA N318
+4777645795

Trude Fonneland

Professor
Noregs arktiske universitetsmuseum
Campus Tromsø


Rune Blix Hagen

Førsteamanuensis Emeritus
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
Campus Tromsø

+4777644130
97497874

Hansen, Lars Ivar

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
Campus Tromsø


Therese Holt Hansen

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi

Holt, Richard A

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
Campus Tromsø


Astrid Mellem Johnsen

Studiekonsulent
RKBU Nord
Campus Tromsø


Roald E Kristiansen

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
Campus Tromsø


Siv Rasmussen

Førstelektor
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
Campus Tromsø

+4777645799
48045660

Salvesen, Helge

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi

Schmidt, Michael

Professor tysk litteratur/kultur
Department of Language and Culture
Campus Tromsø


Dikka Storm

Seniorforsker
Seksjon for kulturvitskap
Campus Tromsø


Liv Helene Willumsen

Professor emerita i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
Campus Tromsø


Andre tilknytta gruppa:

Mastergradsstudentar tilknytta gruppa:

  • Torgeir Norkild (arkeologi), Instiutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi