Kalender og aktivitetar

Her følgjer ei oversikt over CNNs faste aktivitetar og andre arrangement heile eller delar av gruppa er med på.

CNN har faste seminar annankvar torsdag (med visse unntak) i vår- og haustsemesteret. Alle seminara går føre seg i Tårnrommet i Breiviklia, kl 0915-11. NB - grunna smittevernomsyn og romkapasitet må alle seia frå på førehand om dei kjem.

Me startar våren 2021 med første seminar torsdag 21. januar kl 0915!

Sjå innhald over tidlegare seminarrekkjer og aktivitetar her.

Våren 2021

Torsdag 21. jan 

Status sidan sist og vårsemesterplanlegging

Torsdag 28. jan
Marte Spangen: søknadsutkast NB - på N-119 (Åse Hiorth Lervik-rommet)

Måndag 01. feb

Digitalt bokslepp: Currents of Saami pasts. Recent advances in Saami archaeology
Følg boksleppet og den påfølgjande debatten "Integrated archaeologies" her.

Tysdag 02. feb

Felles utflukt til utstillinga  «Blikket vendes mot nord: nordområdekart frå trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen» på Polarmuseet. Omvising v/Per Pippin Aspaas og Henning Hansen frå UB.

Ons 02.- fre 05. feb

Konferanse: NATUREN og det naturlige på 1700-tallet.

Torsdag 11. feb

Ledig

Torsdag 25. feb

Digitalt seminar med Dagfinn Skre: "Den germanske bosetningen i Hålogaland i yngre romertid. Noen ideer om immigrantene og deres motiver."

Torsdag 11. mars

Astrid M. Johnsen: kapittelutkast AVLYST/UTSETT

Torsdag 25. mars

Ledig

Torsdag 15. april

Solveig Marie Wang: utdrag frå avhandlinga (DIGITALT)

Torsdag 22. april

John McNicol: artikkelutkast

Torsdag
06.05

Konsta Kaikkonen: artikkelutkast

Torsdag 20. mai

Reidar Bertelsen: Utgravingane i Storvågan (førebuing til Lofot-ekskursjonen) (DIGITALT)
Ons 26.-laur 29. mai
Ekskursjon Lofoten

Torsdag 17.06

Sumarfrukost

 


CNN på workshop "The Forbidden North. Contact and Exchange ultra Bergas" i Lübeck desember 2018. Forskingssjef Angela L. Huang på Hansa-museet.

Kunnskapsrike kollegaer guidar på St Anne-museet. F.v. Ian P. Grohse, Miriam Tveit, Marte Spangen, Carsten Jahnke, Kristin Kausland, Lars Ivar Hansen.

Lars Ivar Hansen blir ikkje reint lite glad når han får sjå originale bergensfarardokument.

Stor kunst, små forskarar. Sigrun Høgetveit Berg og Ian P. Grohse.