Åpning av utstillinga «Møt Hillesøy-folket»

Norges arktiske universitetsmuseum byr velkommen til åpning av ny arkeologisk utstilling "Møt Hillesøy-folket". Den er basert på de to funn av båtgraver fra tidlig vikingtid fra Hillesøy, som ble gravd ut i 2017 og 2018. Se utstillingen av funnene og fortell oss hva du gjerne vil vite mer om!

 

For 1200 år siden ble en mann og ei kvinne gravlagt på Hillesøy. Med de fineste klær og utstyr ble de omsorgsfullt lagt i hver sin båt. Slik kunne alle se at dette var viktige folk fra høytstående slekter.

Gravene inneholdt funn som er uvanlige i norrøne graver. Som bindeledd i handelen mellom samiske leverandører i nord og skandinaviske handelspartnere i sør ville de gravlagte ha vært mektige folk. 

Skjelettene, båtene og gjenstandene var uvanlig godt bevarte, og kan gi svært mye ny kunnskap. De forteller historier om de gravlagte, deres bedrifter og kontakter. Forskere fra ulike fagfelt benytter forskjellige metoder for å finne ut mest mulig om de døde, deres liv og samfunnet de levde i. Se utstillinga og fortell oss hva du gjerne vil vite mer om?

Klær og rekvisitter er utlånt av Straumeyjar Vikinglag.

Utstillinga åpnes av June Nordheim, på hvis tomt gravene ble funnet, og prosjektleder Anja Roth Niemi, som ledet utgravinga.

Enkel servering.

Velkommen!

Se hele programmet for GLØTT her. Arrangementet er gratis.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er en enhet ved UiT Norges arktiske universitet.

Enheten rommer Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet.

Med GLØTT – en helg med kunst og kunnskap ønsker vi å vise fram noe av forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet som skjer hos oss.

Flere av Norges fremste kunstnere og forskere på sine felt er ansatt ved enheten. Nå kan du stifte bekjentskap med deres arbeid helt gratis.

Velkommen til tre dager med GLØTT i Tromsø!

When: 01. décembre 2019 kl. 13.00–13.30
Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
E-mail: karen.marie.christensen@uit.no
Add to calendar