Luleå tekniska universitet

Sverige

Om Luleå University of Technology

Luleå University of Technology (Ltu) ble grunnlagt i 1971 som høgskole og fikk status som universitet i 1997. Ltu har 1 700 ansatte og 15 000 studenter fordelt på fire campus lokalisert i Luleå, Kiruna, Skellefteå og Piteå.

Antall utvekslingsplasser

- Institutt for geovitenskap: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte (PhD-emner, men ikke forskningssamarbeid).

- Høgskolen i Narvik: 1 utvekslingsplass for studenter og 1 for faglig ansatte.

 

Musikkonservatoriet,

Institutt for helse- og omsorgsfag og

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har også utvekslingsplasser for studenter.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 29 study programmes

Akvamedisin - master, 5 år

Automasjon, ingeniør - bachelor, 3 år

Biologi - bachelor, 3 år

Biology - master, 2 years

Bygg, ingeniør - bachelor (nettbasert), 3 år

Electrical Engineering - Master, 2 years

Engineering Design - Master, 2 years

Geologi - bachelor, 3 år

Geology - master, 2 years

Industrial Engineering - Master, 2 years

Kjemi - bachelor, 3 år

Kvensk og finsk - bachelor, 3 år

Marine Biotechnology - master, 2 years

Musikkutøving - master, 2 år

Nautikk, ingeniør - bachelor, 3 år

Psykologi - bachelor, 3 år

Religionsvitenskap - bachelor, 3 år

Sosiologi - bachelor, 3 år