Háskólinn á Akureyri

Island

Om University of Akureyri

University of Akureyri (HáA) ble grunnlagt i 1987. Universitetet har 2000 studenter og 180 ansatte og campus er lokalisert sentralt i Akureyri.

Utvekslingsplasser

 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har utvekslingsplasser for studenter.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957


Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 18 study programmes

Akvamedisin - master, 5 år

Biologi - bachelor, 3 år

Biology - master, 2 years

Filosofi - bachelor, 3 år

Filosofi - master, 2 år

Geologi - bachelor, 3 år

Kjemi - bachelor, 3 år

Kvensk og finsk - bachelor, 3 år

Marine Biotechnology - master, 2 years

Psykologi - bachelor, 3 år

Religionsvitenskap - bachelor, 3 år

Samfunnsøkonomi - master, 2 år

Sosiologi - bachelor, 3 år