Technologiko Ekpaideutiko Idrima, Athinas

Hellas

Om Technological Educational Institution of Athens

Technological Educational Institution of Athens (TEIA) ble grunnlagt i 1983 og er den største av Technological Educational Institutions i Hellas med 35 000 studenter og omtrent 2 000 ansatte. TEIA har fem fakulteter og campus er lokalisert i Aegaleo i det vestlige Attica, Hellas.

Fra 1. mars 2018 er Technological Educational Institution of Athens fusjonert med Technological Educational Institution of Piraeus med nytt navn: University of Western Attica.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for helse- og omsorgsfag har 2 utvekslingsplasser for studenter og 3 for faglig ansatte.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

utvekslingsprogram

EKSTERN NETTSIDE

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 study programmes