Ledige stillinger ved Universitetet

Open positions at UiT

2-4 PhD positions in Arctic ecosystems, climate science, fusion plasma physics and complex systems
Søknadsfrist: 29. mars 2020

1-3 Postdoctoral Research Fellow positions in climate science, fusion plasma physics and complex systems modelling  
Søknadsfrist: 29. mars 2020

Førsteamanuensis (50 %) ved Pediatrisk forskningsgruppe
Søknadsfrist: 29. mars 2020

Førstelektor/universitetslektor i klinisk ernæring
Søknadsfrist: 29. mars 2020

Rådgiver / internasjonal koordinator – ett års vikariat
Søknadsfrist: 29. mars 2020

Rådgiver / internasjonal koordinator – ett års vikariat 
Søknadsfrist: 29. mars 2020

Rådgiver / internasjonalkoordinator –  vikariat, juni 2020 - januar 2022
Søknadsfrist: 29. mars 2020

Førstekonsulent med arbeidsområdet internasjonal studentmobilitet – engasjement,juni 2020 - desember 2021
Søknadsfrist: 29. mars 2020

Seniorrådgiver (nestlederfunksjon)
Søknadsfrist: 30. mars 2020

PhD Fellow in Fish disease and molecular immunology
Søknadsfrist: 31. mars 2020

Professor/førsteamanuensis i medisinsk vitenskapelig kompetanse ved Enhet for legeutdanning
Søknadsfrist: 31. mars 2020

Postdoctoral Research Fellow in Computer Science
Søknadsfrist: 31. mars 2020

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomi
Søknadsfrist: 31. mars 2020

Stipendiat innen sosialt arbeid
Søknadsfrist: 31. mars 2020

Avdelingsingeniør ved Avdeling for komparativ medisin
Søknadsfrist: 31. mars 2020

Assistant Professor in English Literature
Søknadsfrist: 31. mars 2020

Professor i idrettsvitenskap
Søknadsfrist: 1. april 2020

Professor i idrettsvitenskap
Søknadsfrist: 1. april 2020

PhD Fellow in Law at The Faculty of Law, Norwegian Centre for the Law of the Sea
Søknadsfrist: 1. april 2020

Postdoctoral Research Fellow in Cognitive Neuroscience
Søknadsfrist: 1. april 2020

Prosjektleder FoU-prosjekter ved Senter for bygg- og anleggsvirksomhet i nord
Søknadsfrist: 1. april 2020

Rådgiver/seniorrådgiver (fortrinnsvis jurist) ved Regional forskningsetisk komité
Søknadsfrist: 3. april 2020

Universitetslektor / førsteamanuensis innen veg- og anleggstekniske fag
Søknadsfrist: 5. april 2020

Stipendiat i etikk ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Søknadsfrist: 5. april 2020

Researcher at the project Develoment of immuno-PET tracers for lung cancer
Søknadsfrist: 5. april 2020

Førsteamanuensis (50 %) i pedodonti
Søknadsfrist: 5. april 2020

4 positions as Postdoctoral Research Fellow/Researcher in Multilingualism
Søknadsfrist: 8. april 2020

Stipendiatstilling i samfunnsvitenskap tilknyttet nytt senter for fornybar energi og CO2-håndtering
Søknadsfrist: 8. april 2020

PhD Fellow in Computer Science - Energy Informatics
Søknadsfrist: 8. april 2020

HMS-rådgiver
Søknadsfrist: 13. april 2020

Professor/førsteamanuensis i oral kirurgi og oral medisin
Søknadsfrist: 14. april 2020

Førsteamanunensis/førstelektor/universitetslektor (vikariat) i rytmisk vokal
Søknadsfrist: 14. april 2020

Førsteamanuensis/førstelektor (vikariat) i drama og teater
Søknadsfrist: 14. april 2020

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i musikk
Søknadsfrist: 14. april 2020

Rådgiver innenfor utdanningsadministrasjon
Søknadsfrist: 14. april 2020

Staff/Head Engineer Position
Søknadsfrist: 14. april 2020

Stipendiatstillinger innen ernæring i tidlig liv og stress i tidlig liv
Søknadsfrist: 15. april 2020

Associate Professor in Work and Organizational Psychology
Søknadsfrist: 15. april 2020

Postdoctoral Research Fellow in Religious Studies
Søknadsfrist: 15. april 2020

Two positions as Postdoctoral Research Fellow in Science and Technology Studies
Søknadsfrist: 15. april 2020

Rådgiver/seniorrådgiver for REK-portalen - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Søknadsfrist: 16. april 2020

Studiekonsulent
Søknadsfrist: 16. april 2020

3-årig vikariat som overingeniør/avdelingsingeniør
Søknadsfrist: 16. april 2020

Postdoktor i biologisk oseanografi
Søknadsfrist: 17. april 2020

Rådgiver/seniorådgiver innen ekstern forskningsfinansiering
Søknadsfrist: 17. april 2020

Professor/førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap
Søknadsfrist: 17. april 2020

20 % bistilling som praksiskoordinator psykologi (for ansatte med hovedstilling ved UNN, BUPA)
Søknadsfrist: 17. april 2020

10 % bistilling som praksiskoordinator psykologi (for ansatte med hovedstilling ved UNN, VPP)
Søknadsfrist: 17. april 2020

Høgskolelærer II/universitetslektor II ved Bioingeniørutdanningen (for ansatte ved UNN)
Søknadsfrist: 19. april 2020

Professor/Associate Professor in cognitive psychology
Søknadsfrist: 19. april 2020

Chief Theoretical Knowledge Instructor (CTKI) ved trafikkflygerutdanninga på Bardufoss
Søknadsfrist: 19. april 2020

Chief Flight Instructor (CFI) ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss
Søknadsfrist: 19. april 2020

PhD Fellow in Clastic Sedimentology - effects of tectonic and climatic forcing in rift basin sequences
Søknadsfrist: 19. april 2020

Førsteamanuensis/førstelektor i idrett
Søknadsfrist: 19. april 2020

Studieleder ved bachelorutdanningen i fysioterapi, Institutt for helse- og omsorgsfag
Søknadsfrist: 20. april 2020

Universitetslektor innen revisjon
Søknadsfrist: 20. april 2020

Universitetslektor/førstelektor i rettsvitenskap
Søknadsfrist: 20. april 2020

Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin
Søknadsfrist: 25. april 2020

Stipendiat innen bærekraftig konsum
Søknadsfrist: 26. april 2020

Stipendiat i prosjektet "Pustemekanismer og kognisjon i ulike faser i livsløpet"
Søknadsfrist: 30. april 2020

Professor/Associate Professor in personality psychology
Søknadsfrist: 30. april 2020

PhD Fellow in Law
Søknadsfrist: 3. mai 2020Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Jobs for students and recent graduates from UiT: