Ledige stillinger ved Universitetet

Open positions at UiT

PhD Candidate affiliated with the project "Female Football Centre"
Søknadsfrist: 11. desember 2019

PhD candidate in cancer epidemiology and biostatistics
Søknadsfrist: 11. desember 2019

Universitetslektor i ernæring, vikariat for perioden 01.01.2020-31.12.2022
Søknadsfrist: 11. desember 2019

PhD candidate on the project "Role of complement factors on the risk of venous thromboembolism"
Søknadsfrist: 11. desember 2019

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i radiografi
Søknadsfrist: 15. desember 2019

Professor / førsteamanuensis / førstelektor i helsefag
Søknadsfrist: 15. desember 2019

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i operasjonssykepleie
Søknadsfrist: 15. desember 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor/høgskolelærer i vernepleie
Søknadsfrist: 15. desember 2019

Fast stilling som førstekonsulent ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Søknadsfrist: 16. desember 2019

Postdoctoral Fellow in Optical Remote Sensing for Biochemical Water Quality Parameter Retrieval
Søknadsfrist: 17. desember 2019

Professor / førsteamanuensis / universitetslektor i spesialpedagogikk
Søknadsfrist: 18. desember 2019

Researcher position in environmental genetics of pathogens related to aquaculture
Søknadsfrist: 18. desember 2019

Research position affiliated with the project Phagocyte targeting in breast cancer
Søknadsfrist: 25. desember 2019

Universitetslektor i allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin, en fast stilling og 1-2 vikariater
Søknadsfrist: 31. desember 2019

Konservator ved Norges arktiske universitetsmuseum
Søknadsfrist: 31. desember 2019

Universitetslektor ved Skolelaboratoriet i realfag
Søknadsfrist: 1. januar 2020

Postdoctoral Research Fellow in Social network studies at the Department of Community Medicine
Søknadsfrist: 1. januar 2020

Stipendiat tilknyttet prosjektet "Den norske eldrebefolkningens orale helse"
Søknadsfrist: 2. januar 2020

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i vitenskapsteori og etikk
Søknadsfrist: 3. januar 2020

Stipendiat innen finans
Søknadsfrist: 5. januar 2020

Overingeniør/Senioringeniør tilknyttet forskningsgruppen Marin Bioprospektering
Søknadsfrist: 5. januar 2020

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)
Søknadsfrist: 5. januar 2020

Stipendiat i innovasjon og entreprenørskap
Søknadsfrist: 5. januar 2020

Flyinstruktører ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss
Søknadsfrist: 5. januar 2020

2 gangs utlysning: Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i matematikkdidaktikk
Søknadsfrist: 5. januar 2020

Konsulent/førstekonsulent innenfor studieadministrasjon i Alta
Søknadsfrist: 6. januar 2020

Rådgiver innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Søknadsfrist: 6. januar 2020

Kontorsjef ved Institutt for matematikk og statistikk
Søknadsfrist: 7. januar 2020

Stipendiat i musikkvitenskap tilknyttet musikkarv og tradisjonsmusikk
Søknadsfrist: 15. januar 2020

Instituttleder ved Institutt for elektroteknologi
Søknadsfrist: 17. januar 2020

Instituttleder ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Søknadsfrist: 17. januar 2020

PhD Candidate in stochastic modelling and statistical analysis
Søknadsfrist: 19. januar 2020

Two PhD Candidates in Space Physics
Søknadsfrist: 19. januar 2020

Professor/førsteamanuensis i mikroalger
Søknadsfrist: 31. januar 2020

Postdoctoral Research Fellow in Sport Science
Søknadsfrist: 1. februar 2020Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess


Trainee- / internship-stillinger:
Trainee / internship Søknadsfrist: 15.12.2019

Trainee / internship Søknadsfrist: 23.12.2019

Trainee / internship Søknadsfrist: 13.01.2020

Trainee / internship Søknadsfrist: 19.01.2020

Jobs for students and recent graduates from UiT:

Deltidsjobb som mystery guest
Deltidsjobb Søknadsfrist: 14.12.2019

Seminarlederstilling - GIS i samfunnsfag
Andre Søknadsfrist: 17.12.2019

Driftstekniker Matfisk Nordland
Andre Søknadsfrist: 19.12.2019