Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Varsling av ulykker / Report accidents

Ved ulykker/kriser skal man:

1)

ringe aktuelt nødnummer:

  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

2)

Varsle Universitetet i Tromsø internt via døgnkontinuerlig varslingsnummer:

776 44444
By situation/crises:

1)

dial relevant emergency number:

  • Fire brigade: 110
  • Police: 112
  • Ambulance: 113

2)

Round-the-clock internal emergency number at the University of Tromsø:

+47 776 44444


Page administrator: Odd Arne Paulsen
Last updated: 14.07.2016 10:38

Myndighetenes kriseinformasjon, se www.kriseinfo.no