UiT Faculties and units


Administration and management

  Avdeling for bygg og eigedom
  Avdeling for IT
  Avdeling for organisasjon og økonomi
  Avdeling for forsking, utdanning og formidling
  Leiing og administrasjon i Alta