Aarekol, Lena

Direktør for Tromsø Museum Universitetsmuseet
+4777645010



Alsos, Inger Greve

Professor i biologi




Bergersen, Robert

Zoologiske samlinger og arkiv










Dahlen, Håkon

Avdelingsingeniør/taksidermist









Frafjord, Karl

Førsteamanuensis





Graff, Ola

Konservator



Griehl, Stefan

Forskningstekniker




Hajman, Martin

Ledende forskningstekniker



Hansen, John

Konserveringsleder


Hansen, Monica Kristin

Databasekoordinator og arkivansvarlig


Hasted, Holly

Stipendiat i sosiologi (museologi)










Högström, Anette

Førsteamanuensis i Geologi


Icagic, Adnan

Fotograf og tegner








Jørgensen, Roger

Førsteamanuensis


Karlstad, Mari

Fotoleder og fotograf


Kjellman, Erik

Feltleder digital







Lind, Keth Elisabeth

Saksbehandler arkeologi








Mortensen, Gry Elisabeth

Kommunikasjonsrådgiver



Niemi, Anja Roth

Prosjektleder for arkeologiske forvaltningsundersøkelser
Work areas:
Prosjektledelse

Fagansvarlig for:
Arkeologi / Nordisk arkeologi


Nordgård, Petra

Formann grøntanleggene



Nylund, Per Helge

Formidlingskonsulent


Nyvoll, Kristian

Ledende forskningstekniker



Oppvang, Janne

Feltleder arkeologiske utgravinger


Paus, Cathrine

Leder forskningskommunikasjon



Ragazzi, Rossella

Førsteamanuensis








Skandfer, Marianne

Førsteamanuensis arkeologi



Sommerseth, Ingrid

Forsker / Bergkunst forvaltning
Work areas:
ePhorte





Storm, Dikka

Seniorforsker




Totland, Kathrine

Stipendiat i kulturhistorie, polare områder




Wallerath, Odile Barbara

Konservator, geologiske samlinger



Wickler, Stephen

Senior Researcher