Finn en ansatt ved UiTEnger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur


Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi