258 study programmes:

Akvamedisin - master, 5 år

Arctic Adventure Tourism - bachelor, 3 years

Arctic Adventure Tourism - one year programme, 1 years

Arctic Nature Guide - one year programme, 1 years

Arkeologi - master, 2 år

Arktisk friluftsliv - bachelor, 3 år

Arktisk friluftsliv - årsstudium, 1 år

Automasjon, ingeniør - bachelor, 3 år

Barnehagelærer - bachelor, 3 år

Barnevern (deltid) - master, 3 år

Barnevern - bachelor, 3 år

Barnevern - bachelor, 3 år

Barnevern - master, 2 år

Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium, 1 år

Bioingeniørfag - bachelor, 3 år

Biomedicine - master, 2 years

Biomedisin - bachelor, 3 år

Bioteknologi - bachelor, 3 år

Bygg, ingeniør (y-vei) - bachelor, 3 år

Computer Science - master, 2 years

Computer Science - master, 2 years

Contemporary Art - master, 2 years

Drama og teater - årsstudium, 1 år

Economics - master, 2 years

Electrical Engineering - master, 2 years

Elkraftteknikk - bachelor, ingeniør - (3 semester), 3 år

Engelsk - årsstudium, 1 år

Engineering Design - master, 2 years

English Linguistics - master, 2 years

Ergoterapi - bachelor, 3 år

Ernæring - bachelor, 3 år

Farmasi - bachelor, 3 år

Farmasi - master, 2 år

Filosofi - bachelor, 3 år

Filosofi - master, 2 år

Forfatterstudium 2 - årsstudium, 1 år

Funksjonshemming og deltakelse - erfaringsbasert master, 6 semestre

Fysikk - bachelor, 3 år

Fysioterapi - bachelor, 3 år

Geologi - bachelor, 3 år

Historie - bachelor, 3 år

Historie - master, 2 år

Historie - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semestre

Historie - årsstudium, 1 år

Idrett - bachelor, 3 år

Idrett - bachelor, 3 år

Idrett - årsstudium, 1 år

Idrett - årsstudium, 1 år

Idrettsvitenskap - master, 2 år

Indigenous Studies - master, 2 years

Industrial Engineering - master, 2 years

Informatikk - bachelor, 3 år

Instrument 2, 2 semestre

Integrert bygningsteknologi - sivilingeniør, 2 år

Kammermusikk, 2 semestre

Kirkemusikk - årsstudium, 2 år

Kjemi - bachelor, 3 år

Korledelse 1, 2 semestre

Kunsthistorie - bachelor, 3 år

Kunsthistorie - master, 2 år

Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semestre

Kunsthistorie - årsstudium, 1 år

Kvensk - årsstudium, 1 år

Law of the Sea - master, 3 semesters

Ledelse - erfaringsbasert master, 6 semestre

Ledelse, nettbasert - årsstudium, 1 år

Likestilling og kjønn - årsstudium, 1 år

Litteratur - master, 2 år

Studieretninger:
Engelsk / Finsk / Nordisk / Russisk / Samisk / Spansk /

Logopedi - master, 4 år

Marin bioteknologi - master, 2 år

Mat og helse - årsstudium, 1 år

Matematikk - årsstudium, 1 år

Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semestre

Medieproduksjon - bachelor, 3 år

Musikk 1, 2 semestre

Musikk 2, 2 semestre

Musikkutøving - master, 2 år

Naturguide - årsstudium, 1 år

Nautikk, ingeniør - bachelor, 3 år

Nordisk - årsstudium, 1 år

Nordsamisk som morsmål - årsstudium, 1 år

Northern Studies - one year programme, 1 years

Norwegian for foreign students, I - III - one year programme, 1 years

Odontologi - master, 5 år

Pedagogikk - bachelor, 3 år

Studieretninger:
Pedagogikk / Spesialpedagogikk /

Pedagogikk - master, 2 år

Pedagogikk - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semestre

Praktisk prosjektledelse - årsstudium, 4 semestre

Prosjektledelse, 2 semestre

Psykologi - bachelor, 3 år

Psykologi - master, 2 år

Psykologi - årsstudium, 1 år

Public Health - master, 2 years

Radiografi - bachelor, 3 år

Realfagskurs, 1 semestre

Regnskap og revisjon - bachelor, 3 år

Religionsvitenskap - bachelor, 3 år

Studieretninger:
Religionsvitenskap /

Religionsvitenskap - master, 2 år

Studieretninger:
Religionsvitenskap /

Religionsvitenskap - årsstudium, 1 år

Rettsvitenskap - master, 5 år

Russisk - årsstudium, 1 år

Russlandsstudier - bachelor, 3 år

Studieretninger:
Historie / Russisk /

Russlandsstudier - master, 2 år

Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semestre

Samfunnssikkerhet - master, 2 år

Samfunnsøkonomi - bachelor, 3 år

Samtidskunst - bachelor, 3 år

Satellite Engineering - master, 2 years

Sosialantropologi - bachelor, 3 år

Sosialantropologi - master, 2 år

Sosialt arbeid - bachelor, 3 år

Sosialt arbeid - master, 2 år

Sosiologi - bachelor, 3 år

Sosiologi - master, 2 år

Sosiologi - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semestre

Spansk - årsstudium, 1 år

Spesialpedagogikk - bachelor, 3 år

Språk - master, 2 år

Studieretninger:
Engelsk / Fransk / Nordisk / Russisk / Samisk / Spansk /

Språk og litteratur - bachelor, 3 år

Studieretninger:
Engelsk / Finsk / Nordisk / Russisk / Samisk / Spansk /

Språkvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semestre

Statistics - master, 2 years

Statsvitenskap - bachelor, 3 år

Statsvitenskap - master, 2 år

Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium, 1 semestre

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master, 5 semestre

Sykepleie - bachelor, 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år

Sykepleie - master, 3 år

Tannpleie - bachelor, 3 år

Telemedicine and E-health - master, 2 years

Studieretninger:
Health / Technology /

Teologi - bachelor, 3 år

Teologi - master, 2 år

Tourism Studies - master, 2 years

Travel and Tourism Management - one year programme, 3 semesters

Tysk - årsstudium, 1 år

Vernepleie - bachelor, 3 år

Skip to main content