Finn en ansatt ved UiT







Andreassen, Helene N.

Faggruppeleder for undervisning og læringsstøtte. Fagansvarlig for lingvistikk, logopedi og romanske språk


Beerepoot, Maarten

Førstelektor, Institutt for kjemi
Work areas:
Ph.d.













Sohail, Umer

Research Fellow
Work areas:
Ph.d. / Energi