Lynmøter

Lynmøter er en møteplass for studenter og virksomheter. Fortrinnsvis er lynmøter et tilbud for virksomheter som har et ønske om å ansette noen i den nærmeste fremtid, eller som tenker at de vil ansette noen i løpet av det neste året. Et lynmøte varer i 8 minutter og det er lagt inn 2 minutters pause mellom hvert møte.

Virksomhetene vil få utdelt påmeldingsliste på stand, slik at studenter kan skrive seg opp hos dem i løpet av dagen. Lynmøtene begynner klokken 12.30 og vil gå slag i slag frem til klokken 14.00. Lynmøtene vil foregå på C-fløyen på HSL (Plan 1). 

Virksomheter som skal delta på lynmøter:

Aibel

Equinor

Facilit

KSAT

Microsoft

Oljedirektoratet

Serit IT partner

Sparebank 1 Nord-Norge

Tromsø kommune